Informační stránky­ skupiny Pražské provincie Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů)


Stanoviště č. 11 PDF Tisk Email

Význam sv. Klementa Marie Hofbauera

svklement_stanoviste11Milý příteli, nevím, zda právě nastupuješ nebo již končíš svoji cestu Svatoklementskou stezkou. V každém případě Ti přeji, aby Tě Tvá životní pouť zavedla až tam, kde se s člověkem, o kterém stezka vypráví, setkáš osobně. Ať Tě v životě, v práci i na cestách provází příklad a přímluva sv. Klementa Marie Hofbauera, rodáka z Tasovic u Znojma.

„Homo sum, humani nil a me alienum puto“ „Jsem člověk a nic lidského mi není cizí“

Hlavním Klementovým posláním mělo být rozšíření misijní kongregace redemptoristů z Itálie dál do Evropy. Podařilo se to krátce po jeho smrti (15. března 1820). „Dne 19. dubna 1820 byl zásluhou sv. Klementa Hofbauera císařem Františkem I. oficiálně povolen pobyt redemptoristů v Rakousku a kongregace se začala šířit do celého světa. Redemptoristům byl přidělen ve Vídni kostel Maria Stigen a přilehlá budova Pasovské dvory. Klášter Panny Marie Na nábřeží (Maria am Gestade) se tak stal mateřským domem redemptoristů“. Redemptoristů začalo rychle přibývat, takže r. 1832 pronikli i do Severní Ameriky. Jejich činnost spočívala zejména v konání lidových misií mezi prostými lidmi.

Osobnost a způsob práce sv. Klementa jsou pro jeho následovníky dodnes výzvou a inspirací. Výjimečný byl především jeho přístup k lidem. Vyznal se v lidském srdci a dokázal pochopit lidi různého stáří i společenského postavení. Proslul jako úžasný duchovní vůdce, zpovědník a životní rádce. K jeho „klientům“ patřili šlechtici, úředníci, vzdělanci, umělci, biskupové, kněží, profesoři, bohatí i chudí. Sám občas žertem říkával: „Nezpovídal jsem jen papeže a císaře“.

Hofbauer bral každého vážně. Sám dobře věděl, co je bída a nouze i touha po moci či pýcha. Je správně nazýván „lidovým světcem“. Díky svému jedinečnému přístupu k lidem si dokázal získat spoustu spolupracovníků, pomocí kterých mohl mít vliv na kulturní, církevní a částečně i politické dění ve Vídni a potažmo v celém rakouském mocnářství.

„Roku 1888 byl K. M. Hofbauer prohlášen papežem Lvem XIII. za blahoslaveného a 20. května 1909 jej papež Pius X. svatořečil. O pět let později, krátce před vypuknutím I. světové války, vyhlásil Pius X. sv. Klementa M. Hofbauera za patrona města Vídně i Varšavy (1914). Na počest svatořečení sv. K. M. Hofbauera byly vybudovány pomníky, kostely, kaple a řeholní domy nesoucí jeho jméno. Dodnes je uctívaný věřícími jako muž víry, který vyvedl církev z krize osvícenství zpět k lidové zbožnosti“.

Vedle sv. Alfonse Maria de Liguori, je náš rodák z Tasovic u Znojma nazýván „druhým zakladatelem“ kongregace redemptoristů.

 

Za podpory

Banner
Banner
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Czech Chinese (Simplified) English French German Italian Polish Russian Spanish

Výběr z fotogalerie

poutPekariTasovice2011-45
IMG_1250
P1010035-3
P1010038-21
Mogilno2010 106-1