Strážnice a Petrov 29.3.-6.4.2014: Požehnané lidové misie na Slovácku - info, foto Tisk
Středa, 21 Květen 2014 15:56
P1010191StrazniceLidové misie ve Strážnici a sousedním Petrově vedli dva misionáři z kongregace redemptoristů – P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Waściński. Přijeli na pozvání duchovního správce P. ThLic Lukasze Karpinského, člena řádu piaristů, kteří ve farnosti působí. Strážnice je poměrně velká a aktivní farnost. Je také rodištěm současného olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který na nás všechny pamatoval v modlitbě a v průběhu misií nám napsal:

„Drazí bratři a sestry, mám radost, že prožíváte lidové misie, které mají oživit vaši víru. Je to mimořádná příležitost zaostřit svůj pohled na cíl života, kterým je vstup do Boží slávy. Je to příležitost přehodnotit dosavadní snahy a nově se rozhodnout odložit to, co nás na cestě k cíli zdržuje, ale tak se učit a procvičovat potřebné ctnosti, abychom šli za Ježíšem s větší lehkostí.

Misie však nejsou jen o naší formaci a našem duchovním zrání. Jsou i o našem poslání. Čím více jsme obdrželi, tím více musíme dávat druhým, protože ty dary jsme dostali proto, abychom mohli být užiteční. Po závěrečném "Jděte ve jménu Páně" se považujte opravdu za ty, kteří jsou posláni jako misionáři do svého okolí. I vám říká Pán Ježíš: "Jděte a získávejte mi učedníky". Probouzejte zájem lidí o Krista a buďte připraveni o něm vydávat svědectví. Vytvářejte společenství víry a lásky, v němž se noví lidé budou moci setkávat se Zmrtvýchvstalým uprostřed vás. Zvěte a přijímejte takové lidi mezi sebe.

Papež František by se vás zeptal: Umějí vaše děti, vnuci, kamarádi či sousedi udělat znamení kříže? Umějí se modlit? Kdo jiný by je to měl učit, než právě vy, kteří jste dnes nově poslanými misionáři pro vaši farnost?

Bůh Vám žehnej a vašemu misionářskému snažení dopřej bohaté duchovní plody!

S přáním všeho dobra od Pána a pravé velikonoční radosti z Kristova vítězství nad hříchem i nad smrtí každého z vás zdraví a všem žehná arcibiskup Jan.“

O misiích ve Strážnici a Petrově bychom mohli hodně vyprávět, ale nelze popsat vše, co pěkného jsme se zdejšími farníky zažili. Uchováváme to však ve svém srdci, modlíme se za sebe navzájem a těšíme se na další setkání a povzbuzení k životu z víry!:) 

Průběh lidových misií přibližuje následná malá statistika a fotogalerie:

Malá statistika

Strážnice

Petrov

Počet obyvatel celkem

6098

1424

Nedělní bohoslužby

800-900

230-260

Ranní program misií

80-150

-

Večerní program misií

160-240

70-90

Katecheze pro ženy

190

56

Katecheze pro muže

95

21

První setkání pro mládež

40

19

Druhé setkání pro mládež

53

Setkání pro děti 1.-4. tř.

35

15

Setkání pro děti 5.-9. tř.

34

5

Svátost smíření

252 + ...

61

Svátost pomazání nemocných

60

35

Obnova manželských slibů

nezjištěno

17 párů

Návštěvy nemocných

28

9

Promítání filmu

40

Koncert Evy Henychové

175

Charita, škola, domov důch.

30 + 20 + 20


Fotogalerie:
http://www.lidovemisie.cz/cs/fotogalerie/misie/gallery/188

Pozn.: Zprávu a statistiku je třeba chápat jako osobní svědectví misionářů, ne jako celkové hodnocení farnosti. A jak prožívali lidové misie samotní účastníci? Budeme rádi, když svůj komentář vložíte na konec článku nebo jej zašlete e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  nebo Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Aktualizováno Středa, 21 Květen 2014 17:11