Drnovice, Luleč a okolí 21.-28.4.2013: Lidové misie, radost i bolest Tisk
Pondělí, 15 Duben 2013 19:52
Drnovice13Další lidové misie v Roce víry jsme konali na samém okraji brněnské diecéze, jen kousek od Vyškova. Drnovice a Luleč jsou poměrně malé farnosti, takže jsme měli na zdejší lidi více času a mohli se jim věnovat i mimo hlavní program, který probíhal v obou farních kostelích. Během osobních setkání a návštěv jsme prožívali hodně radosti z jejich života a víry, ale nejednou jsme se setkali i s velkými bolestmi a trápením. Těší nás některá obrácení a zpovědi po dlouhých létech, náprava mylných názorů, prohloubení víry jednotlivců apod. Ani jsme nečekali, že dvě malé farnosti nás zaměstnají na celý týden víc než dost, ale chvála Pánu za to! Na závěr misií nás přijel všechny povzbudit generální vikář Mons. Jiří Mikulášek, za což mu velmi děkujeme. Zdejšímu duchovnímu správci, P. Wawrowskému, přejeme hodně sil a Božího Ducha a těšíme se někdy na setkání se všemi farníky na oplátku u nás v Tasovicích.

Průběh lidových misií přibližuje i následná malá statistika a fotogalerie:

Malá statistika

Drnovice

Luleč

Počet obyvatel celkem

2187

811

Nedělní bohoslužby

110-130

55-65

Ranní program misií

30-42

12-25

Večerní program misií

40-60

30-40

Katecheze pro ženy

48

-

Katecheze pro muže

15

14

První setkání pro mládež

8

-

Druhé setkání pro mládež

10

-

Setkání pro děti 1.-4. tř.

12

10

Setkání pro děti 5.-9. tř.

5

1

Svátost smíření

52

23

Svátost pomazání nemocných

35

2

Obnova manželských slibů

10 párů

12 párů

Návštěvy nemocných

5

3

Promítání filmu

32

-


Fotogalerie:
http://www.lidovemisie.cz/cs/fotogalerie/misie/gallery/164

Pozn.: Zprávu je třeba chápat jako osobní svědectví misionářů, ne jako celkové hodnocení farnosti. A jak prožívali lidové misie samotní účastníci? Budeme rádi, když svůj komentář vložíte na konec článku nebo jej zašlete e-mailem na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript   

Tasovice, 30.4.2013
P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Související články a komentáře:

Pozvánka na lidové misie a program

lul

Obce Drnovice a Luleč leží jen kousek od Vyškova na předělu jihovýchodních svahů Drahanské vrchoviny a úrodné nížiny Vyškovské brány. Obě obce mají zajímavé dějiny, osobnosti i krásnou přírodu. Nevelké, ale neméně důležité, je i zdejší farní společenství, které se spolu s duchovním správcem, P. Zbyškem Wawrovským, již nemůže dočkat lidových misií – těšíme se!:)

Farnost Drnovice: http://farnost.farnostdrnovice.cz/
Farnost Luleč: http://lulec.farnostdrnovice.cz/
Obec Drnovice: http://www.oudrnovice.cz/
Obec Luleč: http://www.lulec.eu/index.asp

Program lidových misií

Drnovice 21. - 28. 4. 2013

NEDĚLE

8.00

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s mis. promluvou

9.00

„Dvěma pánům nelze sloužit“ – I. setkání pro mladé lidi

15.00

„Zadáno pro ženy“ - katecheze

 

PONDĚLÍ

 

8.00

Škola modlitby

8.30

„HŘÍCH ČLOVĚKA A…“ - mše sv. s misijní promluvou

16.00

 „Zadáno pro děti (1.-9. tř.)“ – setkání s misionáři

17.30

Škola modlitby

18.00

„ …SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv. s misijní promluvou

19.00

„Zadáno pro muže“ - katecheze

ÚTERÝ

17.30

Škola modlitby

18.00

„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná na smír

19.00

„O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze

STŘEDA

 8.00

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

 8.30

„O CÍRKVI“ - mše sv. s misijní promluvou

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence, škola modlitby

18.00

„O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. proml.

19.00

„Beseda s misionáři“ - odpovědi na dotazy z misijní ankety

ČTVRTEK

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace

PÁTEK

 8.00

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

 8.30

„POMOC V UTRPENÍ“ - mše sv. s pomazáním nemocných

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence, škola moditby

18.00

„BÝT SVĚTLEM A SOLÍ“ - mše sv., doprovází místní schola

SOBOTA

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence, škola modlitby

18.00

„MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů

20.00

Pozvánka na dobrý film (138 min.)

NEDĚLE

10.00

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže a závěr lidových misií

Luleč 21. - 28. 4. 2013

NEDĚLE

10.00

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s mis. promluvou

11.00

„Dvěma pánům nelze sloužit“ – I. setkání pro mladé lidi

 

PONDĚLÍ

 

17.30

Škola modlitby

18.00

„HŘÍCH ČLOVĚKA A SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv.

19.00

„Zadáno pro muže“ - katecheze

ÚTERÝ

8.00

Škola modlitby

8.30

„OBRÁCENÍ A POKÁNÍ“ – mše sv. s misijní promluvou

16.00

 „Zadáno pro děti (1.-9. tř.)“ – setkání s misionáři

17.30

Škola modlitby

18.00

„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná na smír

19.00

„O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze

STŘEDA

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

„O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. proml.

19.00

„Beseda s misionáři“ - odpovědi na dotazy z misijní ankety

ČTVRTEK

8.00

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

8.30

„BIBLE – SLOVO OD BOHA“ – mše sv. s misijní promluvou

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace

PÁTEK

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence, škola modlitby

18.00

„BÝT SVĚTLEM A SOLÍ“ - mše sv., doprovází místní schola

19.30

„Láska, vztahy, povolání“ – II. setkání pro mladé lidi

SOBOTA

8.00

zpověď, Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci

8.30

„PANNA MARIA“ – mše sv. s pomazáním nemocných

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence, škola modlitby

18.00

„MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů

NEDĚLE

8.00

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijního kříže a závěr lidových misií

  • Během misijního týdne se ruší všechny ostatní aktivity ve farnostech, soustředíme se hlavně na duchovní obnovu.
  • Během misií můžeme navštívit nemocné v domácnostech. Prosíme farníky, aby o možnosti návštěv v domácnosti promluvili se svými sousedy a známými.
  • Z lidových misií může být pořízen videozáznam, fotografie ať dělá pouze jeden člověk. Prosíme, nepořizujte během misií vlastní zvukové nahrávky.
  • Uvítáme spolupráci pěveckého sboru, scholy apod.

P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Aktualizováno Středa, 01 Květen 2013 18:27