Náměšť n. Oslavou a okolí 17.-25.11.2012: Požehnané lidové misie na Vysočině – zpráva, foto Tisk
Úterý, 13 Listopad 2012 23:51
DSC_1242Zatímco v Náměšti a Vícenicích farníci prožívali lidové misie, v nedalekých Hartvíkovicích jsme vedli současně tzv. obnovu misií, protože samotné misie tam již v roce 2007 uskutečnil FATYM. Máme radost, že po dobré přípravě věřící vzali duchovní obnovu vážně a účastnili se jí od samého počátku. Některým však musel pomoci sám Hospodin, jak je vidět např. z korespondence slečny varhanice:)

„Ahoj Dominiku, Lidové misie jsou, když... Když někdo (kněz) pozve do farnosti lidi, kteří pracují pod touto značkou, v našem případě dva redemptoristy z Tasovic u Znojma. Jako farník od toho nic moc neočekáváš a lehce se jako pracující člověk usměješ, když Tě při motivačních kázáních nabádají, aby sis na týden vzal dovolenou a mohl tak prožít celý program Lidových misií. A pak ti dva přijedou na 9 dní a vysluhují svátosti a mají katecheze a různá setkání s farníky. Tobě čirou "náhodou" odpadne jiný program na plánovanou dovolenou v daném termínu, a tak jsi dvakrát denně na nějakých programech včetně mší svatých a varhaničíš a nebráníš se to všechno vstřebat. Celé je to komponované pro obyčejné lidi, žádné mystiky či intelektuály. Spíše pro nás zvykové katolíky. A to Tě posune k Pánu Ježíši víc, než nějaká supersofistikovaná kázání. Prostě taková duchovní obnova, aniž bys musel opouštět svou postel a domácí stravu. Doporučuji! Se srdečným pozdravem Marie Lukasová“.

Velké díky za dobrou přípravu farnosti a spolupráci patří zdejšímu duchovnímu správci P. Janu Nekudovi. Takový farář bude jistě spasen, jak říkal sv. Alfons, protože koná velké dobrodiní pro své farníky! A to už bylo podruhé (po Tvarožné a Blažovicích), co P. Jan pozval redemptoristy na misie do svých farností. Že by si chtěl svoji spásu pojistit nebo má skutečně misijního ducha?:) Chvála Pánu za obojí!:)

Průběh duchovní obnovy v Náměšti a okolí dokumentuje i malá statistika a bohatá fotogalerie:

Malá statistika

Náměšť

Vícenice

Hartvíkovice

Počet obyvatel celkem

4963

377

585

Nedělní bohoslužby

ca 200

ca 60

ca 90

Ranní program misií

55-75

-

Večerní program misií

70-110

37-50

50-70

Katecheze pro ženy

78

-

Katecheze pro muže

30

-

První setkání pro mládež

21

-

Druhé setkání pro mládež

31

-

Děti 5.-9. tř.

14

-

Děti 1.-4. tř.

13

-

Svátost smíření

92

20

25

Svátost pomazání nemocných

61

48

Obnova manželských slibů

27 párů

6 párů

-

Návštěvy nemocných

2

1

2

Promítání filmu

45

-

 
Fotogalerie: http://www.lidovemisie.cz/cs/fotogalerie/misie/gallery/153

Pozn.: Zprávu je třeba chápat jako osobní svědectví misionářů, ne jako celkové hodnocení farnosti. A jak prožívali lidové misie samotní účastníci? Budeme rádi, když svůj komentář vložíte na konec článku nebo jej zašlete e-mailem na naši adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Tasovice u Znojma

Související texty:

Náměšť n. Osl., Vícenice a Hartvíkovice 17.-25.11.2012: Pozvánka na lidové misie

Milí bratři a sestry v Kristu, přátelé i ostatní lidé s dobrými úmysly, přijměte, prosím, toto pozvání na LIDOVÉ  MISIE, které vám mohou dát nejednu odpověď na otázky ohledně života a víry, které si možná sami čas od času kladete. Misie povedou redemptoristé z kláštera sv. Klementa Marie Hofbauera v Tasovicích u Znojma - P. Jiří Šindelář a P. Tomasz Waściński. Naše heslo zní: „Copiosa apud Eum redemptio“  (Ž 130,7)  „Hojné je u Něho vykoupení“!:)

Duchovní program ve fanostech:

Lidové misie - Náměšť - farní kostel sv. Jana Křtitele

SOBOTA

17.11.

18.00

Zahájení lidových misií - mše sv. s misijní promluvou

NEDĚLE

18.11.

9.00

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou

10.00

„Dvěma pánům nelze sloužit“ – I. setkání pro mladé lidi

16.00

„Zadáno pro ženy“ - katecheze

 

PONDĚLÍ

19.11.

 

8.00

Škola modlitby

8.30

„HŘÍCH ČLOVĚKA A…“ - mše sv. s misijní promluvou

16.00

 „Zadáno pro děti (1.-9. tř.)“ – setkání s misionáři

17.30

Škola modlitby

18.00

„ …SPÁSA V JEŽÍŠI KRISTU“ - mše sv. s misijní promluvou

19.00

„Zadáno pro muže“ - katecheze

ÚTERÝ

20.11.

8.00

Škola modlitby

8.30

„OBRÁCENÍ A POKÁNÍ“ – mše sv. s misijní promluvou

17.30

Škola modlitby

18.00

„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná na smír

19.00

„O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze

STŘEDA

21.11.

 8.00

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

 8.30

„O CÍRKVI“ - mše sv. s misijní promluvou

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

„O POSLEDNÍCH VĚCECH ČLOVĚKA“ - mše sv. s mis. proml.

19.00

„Beseda s misionáři“ - odpovědi na dotazy z misijní ankety

ČTVRTEK

22.11.

8.00

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

8.30

„BIBLE – SLOVO OD BOHA“ – mše sv. s misijní promluvou

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace

PÁTEK

23.11.

 8.00

Příležitost ke zpovědi, škola modlitby

 8.30

„POMOC V UTRPENÍ“ - mše sv. s pomazáním nemocných

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

„BÝT SVĚTLEM A SOLÍ“ - mše sv., doprovází místní schola

19.15

„Láska, vztahy, povolání“ – II. setkání pro mladé lidi

SOBOTA

24.11.

8.00

zpověď, Novéna k P. Marii Matce Ustavičné Pomoci

8.30

„PANNA MARIA“ – mše sv. s misijní promluvou

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

„MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů

19.15

Pozvánka na dobrý film (138 min.)

NEDĚLE

25.11.

9.00

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - posvěcení misijního kříže, mše sv. s misijní promluvou a závěr lidových misií

 

Lidové misie - Vícenice - filiální kostel sv. Marka

NEDĚLE

18.11.

11.00

„JAKÝ JE NÁŠ BŮH?“ - mše sv. s misijní promluvou

ÚTERÝ

20.11.

17.30

Škola modlitby

18.00

„MISIJNÍ SLAVNOST SMÍŘENÍ“ - mše sv., obětovaná za usmíření v rodinách a mezi lidmi

19.00

„O zpovědi, jako o svátosti smíření“ - katecheze

ČTVRTEK

22.11.

 17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

„EUCHARISTICKÁ SLAVNOST“ - mše sv., na závěr adorace

SOBOTA

24.11.

 17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

 18.00

„MĚJTE LÁSKU!“ - mše sv. s obnovou manželských slibů

NEDĚLE

25.11.

11.00

„KRISTŮV KŘÍŽ“ - mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijních křížků a závěr lidových misií

 

Obnova misií - Hartvíkovice - farní kostel kostel sv. Jiljí

NEDĚLE

18.11.

7.30

„ O BOŽÍM KRÁLOVSTVÍ “ - mše sv. s misijní promluvou

PONDĚLÍ

19.11.

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

OČISTEC A ŽIVOT VĚČNÝ- mše sv.

STŘEDA

21.11.

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

KŘESŤANSKÁ RODINA- mše sv. s misijní promluvou

PÁTEK

23.11.

17.30

Příležitost ke zpovědi, modlitba růžence

18.00

STÁŘÍ- mše sv. s pomazáním nemocných

NEDĚLE

25.11.

7.30

MÁ VÍRA- mše sv. s misijní promluvou, posvěcení misijních křížků a závěr lidových misií

  • Během misijního týdne se ruší všechny ostatní aktivity ve farnostech, soustředíme se hlavně na duchovní obnovu.
  • Během misií navštívíme nemocné v domácnostech. Prosíme farníky, aby o možnosti návštěv v domácnosti promluvili se svými sousedy a známými.
  • Z lidových misií může být pořízen videozáznam, fotografie ať dělá pouze jeden člověk. Prosíme, nepořizujte během misií vlastní zvukové nahrávky.
  • Uvítáme spolupráci pěveckého sboru, scholy apod. Vše po předchozí domluvě.
Prosíme o modlitbu a těšíme se na další práci na “vinici Páně”!:)

P. Jiří Šindelář, CSsR
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Aktualizováno Čtvrtek, 06 Prosinec 2012 16:08